Ecologische herontwikkeling.

De sanering en herinrichting van de Tungelroyse beek vormt een van de grootste ecologische herontwikkelingsprojecten van Nederland. Tijdens dit project hebben we alles vanaf de nulmeting tot en met de revisiemeting voor onze rekening genomen. Anderzijds hebben we de volledige sanering opgevolgd.

De Tungelroyse beek strekt zich uit over een domein van ongeveer 30 km.