Een mooi traject doorheen de landmeetkunde.

De werken die uitgevoerd zijn met betrekking tot het Lateraal Kanaal geven heel mooi het traject doorheen de landmeetkunde weer.

Het project gebeurde in 3 fasen van heel arbeidsintensief in 2006 naar het toepassen van de meest geavanceerde technieken in 2014. Tijdens de werken hebben we berekeningen gedaan op vlak van grondverzet, de opbouw gedaan van bestanden voor machinebesturing, hoofdmaatvoering en controlemetingen uitgevoerd.