Elerweerd en het Rivierpark Maasvallei

Het Elerweerd project is het eerste grindwinningsproject dat ontstond uit een gedragen akkoord tussen meerdere partijen. Het gaat om de gemeentebesturen, provincie Limburg, de landbouwsector, milieubeweging en grindbedrijf Steengoed Projecten.

Het projectinitiatief werd genomen door Steengoed Projecten en de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland, en kadert in de uitbouw van een grensoverschrijdend landschapspark ‘RivierPark Maasvallei’. Dit park komt langs beide oevers van de Maas tot stand via grindwinning, hoogwaterveiligheid en de ontwikkeling van nieuwe grotere natuurgebieden.

Ook hier doen we de surveywerkzaamheden al vanaf het prille begin in 2009, toen de nulmeting van het totale terrein werd uitgevoerd. Reken- en tekenwerk en heel veel input van diverse betrokken partijen hebben uiteindelijk geleid tot de meer dan 100 tekeningen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Een huzarenstuk aan documenten waarbij op de limieten van het omgevingsloket werd gestoten.

Project visualisatie

Overzicht – juli 2018

Opbouw diepknijper – december 2019

Transportband – augustus 2019

Wanneer het project helemaal rond is, herrijst Elerweerd als riviergebonden natuurgebied met twee ondiepe
waterplassen. Deze zullen door de Maas gevuld worden bij hoog water. Er komt ruimte voor natuur én zachte recreatie, want wandelen dwars door het gebied en fietsen met zicht op de Maas wordt mogelijk.

Start situatie / Eind situatie

Na het verkrijgen van de vergunning zijn de uitzetwerkzaamheden voor het bouwen van de installaties uitgevoerd en is de opvolging van het grondwerk en de ontginning gestart. Hopelijk kunnen we dit in goede banen leiden tot en met de revisiemeting van de eindinrichting na het beëindigen van de werkzaamheden, vermoedelijk ergens rond het jaar 2035.