Terhills-Project (Dilsen-Stokkem/Maasmechelen)

PS-Survey heeft actief meegeholpen aan de realisatie van diverse onderdelen voor het project Terhills te Dilsen-Stokkem en Maasmechelen.

Vanaf 2016 hebben we de meest uitéénlopende werkzaamheden uitgevoerd. Dit gaat van het in kaart brengen van de diepte van de plasbodem via multibeam peilingen, de hoogtemetingen in het bos, uitzetten van woningen, markering van te kappen bomen, opvolging van de voortgang van de werken middels dronemetingen enzovoorts.

Een topproject waarin we de polyvalentie van onze mensen, onze uitgebreide kennis en onze service ten volle hebben kunnen tentoonstellen.

De deelopdrachten zijn uitgevoerd niet alleen voor LRM, maar ook voor uiteenlopende partijen zoals aannemers in de bouw en de wegenbouw, studiebureaus, archeologen, grondwerkbedrijven, …

Een greep uit de uitgevoerde werkzaamheden is weergegeven in onderstaande tijdlijn.

 • Nov 2016: dieptepeiling van de kleine en grote plas
 • Dec2016: hoogtemeting bodemverloop in het bos tpv bungalows
 • Mei 2017: opstellen grondbalans, 3D-modellen en machinebestanden shuttlebaan
 • Juni 2017: uitgebreide hoogtemeting tbvg grondbalans
 • Nov 2017: uitzetten te kappen bomen
 • Feb 2018: uitzetten boringen tbv archelogie
 • Juli – okt 2018: uitzetten ontbossing deel 1
 • Jan2019-maart2020: uitzetten bungalows
 • Feb-Maart 2019: uitzetten ontbossing deel 2
 • Feb -Maart 2019: Opvolging kapwerkzaamheden via dronemetingen
 • Juni – nov 2019: uitzetwerk tbv faciliteitengebouw
 • Augustus 2019: inmeting en volumeberekeningen depots
 • Okt 2019: Overdrachtsplan Hoeveweg
 • Okt 2019: uitzetten inplanting en kubering grondwerk faciliteitengebouw
 • Nov 2019: controle vlakheid vloer faciliteitengebouw
 • Jan – juni 2020: inmeting aansluiting terrassen per bungalow
 • Maart 2020: Overdrachtsplan bungalowpark en fietspad
 • Juni 2020: detailmeting tbv ontwerp evenemententerrein
 • Juni 2021: Opstellen verdelingsplan bungalows en facilitaire gebouwen