Project Hoeveweg – Groeve Artilaval / Lugo

Het project behelst de herinrichting van twee voormalige grindwinningsgebieden gekend als de groeves Lugo en Bormans.

Deze herinrichting gaat gepaard met de aanleg van een fietspad en een tunnel, en met de aanvulling van meer dan 2 miljoen kubieke meter grond.  Het eindresultaat zal een prachtig natuurgebied worden, met een glooiend landschap en een typische heide begroeiing.

Een visueel voorsmaakje van dit alles kan via volgend interactief navigatie pacours en korte presentatie film.

PS-Survey verzorgt in het project onder andere de opvolging van de grondbalans, de jaarlijkse overzichtstekeningen voor de voortgangsrapportages en de tekeningen voor de vergunningsaanvragen.

De opdrachten worden uitgevoerd voor de diverse partijen die werkzaam zijn in het gebied.