Het project Grensmaas is één van de grootste rivierprojecten in uitvoering in Nederland.

De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren.

Het is een allround project waarbij we de volledige surveywerkzaamheden tot onze rekening nemen. Dieptepeilingen, volumeberekeningen, GPS-metingen, 3D scanning, deformatiemetingen, dronemetingen, … alle meettechnieken worden toegepast om zo efficiënt mogelijk het project te begeleiden.

De uitvoering is in 2008 officieel van start gegaan in Itteren. Inmiddels zijn de locaties Borgharen, Itteren, Visserweert/Illikhoven en Geulle aan de Maas klaar. In Bosscherveld en Nattenhoven zijn de graafwerkzaamheden flink gevorderd.

Met het project Grensmaas krijgt Zuid-Limburg een nieuw natuurgebied langs de rivier van zo’n duizend hectare, dat samen met natuurgebieden aan de Vlaamse Maasoever het RivierPark Maasvallei vormt.

De uitvoering duurt tot eind 2027.

Play Video

Het project Grensmaas

Het grensmaasproject heeft als doel beveiliging tegen overstromingen, ontgrinding en natuurontwikkeling. De beveiliging wordt gerealiseerd door stroomgeulverbredingen en oeververlagingen. De grond die wordt afgegraven wordt weer gebruikt om op te vullen op plaatsen waar het grind is gewonnen is.

Meetopdrachten:

  • Nulmeting voor aanvang van de werkzaamheden
  • Survey bij de voorbereidende werkzaamheden (bouw haven, bouw installaties, aanleg werkwegen, …)
  • opvolging van de ontgrinding en de ontgronding en bijhorende berekeningen van de grondbalans
  • Survey bij de aanleg van veerstoepen, fietspaden, bruggen, …
  • Revisiemetingen na uitvoering van de werkzaamheden
  • Herhalingsmetingen voor het in kaart brengen van de morfologische wijzigingen.

Werken in uitvoering:

Resultaat Borgharen:

Bij dit project worden ook unieke bouwkundige kunstwerken geplaatst zoals de brug van Illikhoven naar Visserweert (reeds uitgevoerd) en de brug naar Maasband (in uitvoering).

Hiermee kunnen onze collega’s van de bouwmaatvoering zich uitgebreid mee vermaken.

Oeverbescherming Mazenhoven – juni 2017

Grensmaas – hoogwater 2020