Skip to main content

3D-laserdata voor niet deskundigen

Samen met de firma Nobhill uit Turnhout heeft PS-Survey een traject doorlopen om gebruik makend van 3D-laserscanning een gebouw in kaart te brengen met als doel het volledige interieur te kunnen uitwerken vanaf kantoor zonder veel poeha.  Een geslaagd en leerrijk project voor beide partijen zo blijkt achteraf uit de resultaten.  Alvast veel dank aan Jef Janssen van Nobhill voor het doorzettingsvermogen, het oplossingsgericht meedenken en de positieve eindevaluatie!

Lees hieronder het verhaal…

Scannen van een villa met 3 verdiepingen en meer dan 40 ruimtes

Stap 1: Data-inwinning

Met onze nieuwste leica RTC360 scanner werden (ondanks de grootte van het project) op één dag 3 verdiepingen van een villa aan de binnenzijde gescand.  Tevens werden vaste punten met total station ingemeten om de puntenwolk evenwijdig met de voorgevel van het gebouw te kunnen leggen en vlak tov de nulpas van de vloer.

Resultaat was meer dan 3 miljard punten vanuit 72 opstellingen en meer dan 100GB aan ruwe data.

Stap 2: registratie van de puntenwolk en filtering van de data

De hoeveelheid aan data was blijkbaar voor de registratie van de puntenwolk in “Cyclone Register” geen probleem op onze werkstations.  Na wat filterwerk konden we door de bomen het bos weer zien en hadden we een samenhangde puntenwolk die tot de verbeelding spreekt. Toch op het eerste zicht…

Het klassieke punt was namelijk weeral bereikt. Een prachtige puntenwolk waar eigenlijk niemand iets mee kan.  Alleen al de bestanden aan de andere kant van het internet krijgen blijft een uitdaging op zich.  En eens bij de opdrachtgever aangekomen blijkt het 3D-bekijken van deze massa aan data toch niet voor iedere PC geschikt.

Stap3: Van puntenchaos naar bruikbaar product voor niet deskundigen

Verschillende softwarepakketten en workflows zijn vervolgens met elkaar vergeleken om te zoeken naar een oplossing zodat de puntenwolk ook door een leek gebruikt kan worden op een standaard PC.  Veel geduld, rekenkracht van de PC en schijfruimte hebben uiteindelijk geleid naar een prachtig en bruikbaar resultaat voor niet deskundigen.

Het is enerzijds een klassieke scanwolk die duidelijk en herkenbaar de plaatselijke situatie weergeeft.  De hoge resolutie van de RTC360 scanner en de uitstekende kwaliteit van de kleuren waren alvast een grote meerwaarde hiervoor.

Anderzijds is er de mogelijkheid om de realiteit nog beter te benaderen door de foto’s weer te geven ipv de puntenwolk, terwijl de puntenwolk op de achtergrond beschikbaar is voor metingen van afstanden, hoogteverschillen, …

Tijdens dit meten komt vervolgens het grote voordeel van de puntenwolk volgens de hoofdrichtingen van het gebouw te leggen gelijk naar voren.  De maatvoering kan namelijk weergegeven worden zowel evenwijdig met de voorgevel, loodrecht op de voorgevel als schuin.  Tevens is het maken van snedes hierdoor gemakkelijk in te stellen.

Verder worden hoogtes (Z-waarden) in de gehele puntenwolk afgelezen ten opzichte van een afgesproken nulpas. Bewegen met de cursor over de vloer of het plafond geeft onmiddellijk de hoogte op de desbetreffende locatie weer.

Door wat te spelen met de instellingen en bijvoorbeeld de puntenwolk in te kleuren op basis van hoogtes worden de hoge en lage zones op de vloer zichtbaar.

De mogelijkheden blijken dus veelzijdiger te zijn dan op het eerste zicht lijkt…

Stap 4: De overdracht en opleiding

De uiteindelijke workflow die als beste uit de bus is gekomen voor de verwerking van de scans levert een eindproduct op dat 40GB groot is en dus minder dan de helft van de oorspronkelijke ruwe data.  Mits wat geduld (2 à 3 uren) is deze hoeveelheid aan data via het internet te verdelen.

Via teamviewer werd vervolgens viewersoftware geïnstalleerd op de PC van de opdrachtgever. De knoppen en menu’s van de viewer werden overlopen in een sessie van minder dan 1,5 uur en dit bleek voldoende te zijn om aan de slag te gaan.

 

Stap 5: De evaluatie

Op enkele vragen in het begin na, is het project door de opdrachtgever zelf volledig verder uitgewerkt.  De maatvoering die ter plaatse gemeten werd door vouwmeters, meetbanden, lasers enz. bleek perfect overeen te komen met de maatvoering in de puntenwolk waardoor de betrouwbaarheid van de nieuwe techniek werd bevestigd.

Enige aandachtspunt tijdens de eindevaluatie bleken schaduwvlakken te zijn aan bijvoorbeeld de onderzijde van de ramen.  Een typisch gevolg van scanposities die enkel van op ooghoogte waren genomen.  Door de scanner te plaatsen op de grond en nog wat extra scanposities uit te voeren zouden deze euvels echter meteen uit de weg geruimd kunnen worden bij een volgend project.

Bekijk de workflow in dit filmpje.

Eindconclusie:

Door PS-Survey is er een workflow gevonden die resulteert in een 3D-puntenwolk die rechtstreeks bruikbaar is, ook voor niet ingewijden.  Daarenboven kan de eindgebruiker werken in een gratis viewer omgeving waardoor hij niet verplicht is om enige onkosten te doen.  Een korte (online-) initiatie volstaat om te kunnen starten met je eerste project…