Skip to main content

Het verhaal van Avisum: zo bouw je een rendabele business met 3D-mapping.

Velen doen het, maar weinigen kunnen er echt van leven. Enkele jaren geleden, toen drones aan een commerciële opmars begonnen, zagen veel dronefanaten nieuwe opportuniteiten in deze manier van luchtbeeldcaptatie. Met behulp van drones kon men snel en efficiënt gronden, gebouwen en andere grote gebieden in kaart brengen, waardoor het concept ‘3D-mapping’ in het leven werd geroepen. Vincent Fissette, bedrijfsleider van Avisum, vertelt hoe het bedrijf in 5 jaar tijd een rendabel dienstverleningsmodel wist op te bouwen rond deze 3D-mapping met drones.

Avisum is het jongere broertje binnen PS-Survey groep, een collectief van 3 bedrijven met meer dan 20 jaar ervaring binnen verschillende takken van de landmeetkunde zoals het inmeten van zand- en grindgroeves, dieptemetingen, 3D-laserscanning, bouwmaatvoering, machinebesturing, enz… Al sinds het ontstaan van PS-Survey hechten de oprichters erg veel belang aan innovatieve oplossingen zoals laserscans, RTK-GPS en drones. Deze laatste leverde het bedrijf veelbelovende, efficiënte resultaten op in groeves, waardoor Avisum is ontstaan.

“Toen we 5 jaar geleden met Avisum zijn gestart, zagen we een grote toestroom van kleinere spelers  die deze markt wilden veroveren”, vertelt Fissette. “Het is niet evident om je plaats op te eisen en rendabel te zijn in deze markt. Toch lijken we hierin erg goed te slagen en zijn we volledig zelfbedruipend. Dit hebben we volgens mij vooral te danken aan de stijgende ‘recurring revenu business’, oftewel ‘opdrachten op terugkerende basis’. Klanten zijn tevreden waardoor we veel metingen van volumes bij zand-/grindgroeves per maand of kwartaal terug zien komen.”

“Het grote voordeel is dat we met PS-Survey groep reeds een mooie klantenportefeuille hebben opgebouwd waaraan we onze nieuwe technieken voor kunnen stellen. Zo kunnen we enerzijds ons aanbod verbreden aan onze bestaande klanten en anderzijds nieuwe klanten werven. De grootste troef van PS-Survey groep is dan ook dat we verschillende landmeettechnieken en de combinatie hiervan aan kunnen bieden, waardoor we een ‘all-in pakket’ aan de klant kunnen garanderen” vertelt Fissette.

EUKA ziet Avisum en PS-Survey groep als een mooi voorbeeld van een bedrijf/collectief dat met behulp van drones een meerwaarde kan bieden op hun bestaande activiteiten. Ze slagen erin processen te verbeteren en hierdoor efficiëntere en betere resultaten te verkrijgen. Drones worden bij Avisum vooral ingezet voor volumeberekeningen bij afvalbedrijven, boven sterk vervuilde grond of op moeilijk bereikbare plaatsen.

“Toch is de drone niet heilig”, beweert Fissette. “Voor sommige projecten zijn andere methodes aangewezen. Onze kracht is dat we op zo’n momenten een totaalpakket aan kunnen bieden dankzij de ondersteunende diensten van PS-Survey groep. Zo kunnen we bijvoorbeeld een multibeam survey boot inzetten om onderwatermetingen uit te voeren. Uiteindelijk leveren we de gecombineerde data dan aan bij de klant, waardoor deze via één weg en één contactpersoon verschillende diensten kan opvragen.”

Daarnaast is Avisum één van de weinigen die zowel multicopters als fixed wing drones gebruikt.  “We kijken altijd welke drone het meest geschikt is voor de meting, bv.: voor het inmeten van 200 ha of meer gebruiken we het liefst een fixed wing toestel, in ons geval de Zwitserse Senselfy eBee. Deze is, zoals al onze toestellen, uitgerust met RTK-gps. In sommige gevallen gebruiken we ook multispectrale camera’s”, legt Fissette uit. “Het invliegen is niet langer de grootste uitdaging, wel het verwerken en aanleveren van de data binnen de verwachtingen van de klant. We zien meer en meer dat het verwachtingspatroon verschuift van ruwe data naar rapporten.”

“Daarom is het belangrijk om op veel vlakken thuis te zijn die rechtstreeks of onrechtstreeks met de landmeetkunde te maken hebben. Alleen het pakket van bijvoorbeeld Pix4D gebruiken, is voor ons niet voldoende. Je moet ook begrijpen hoe CAD- en GIS-pakketten (zoals Pythagoras) werken, hoe puntenwolken geïnterpreteerd worden en begrijpen of deze wel correct zijn, ruwe data kunnen analyseren en in rapporten kunnen gieten, de opbouw van een beeld en de parameters van een fototoestel begrijpen, etc…”

Jammer genoeg zijn de activiteiten van Avisum ook erg afhankelijk een aantal factoren zoals het weer en de wetgeving. Nog niet zo lang geleden kregen ze de aanvraag voor een meting in de buurt van een gevangenis. “Helaas is de wetgeving nog steeds ingewikkeld en kregen we de juiste toelatingen niet tijdig in orde. We hopen op een aangepaste wetgeving die hierin verandering gaat brengen en zijn voorzichtig optimistisch over de komst van de nieuwe Europese wetgeving hierover.”

Een algemene tip die Fissette nog wil meegeven aan startende ondernemers in de drone-industrie is ‘een focus kiezen’. “Ons succes wordt grotendeels bepaald door de focus die we vanuit onze achtergrond gekozen hebben, zijnde landmeetkunde. We gaan ons bijvoorbeeld niet bezighouden met het inspecteren van windmolens, al zouden we dit in theorie wel kunnen. Onze expertise ligt hier niet waardoor we ons niet kunnen profileren in dit domein. Kies daarom een focus vanuit je eigen expertise en zet daar vol op in.”

Dit verhaal is eerst gepubliceerd op EUKA.org

https://euka.org/het-verhaal-van-avisum-zo-bouw-je-een-rendabele-business-met-3d-mapping/